Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών (Balance of external payments)

Ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών είναι το Ισοζύγιο που εμφανίζει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών που έχει μια χώρα με άλλες χώρες μέσα σε μια ορισμένη οικονομική περίοδο. Σε αυτό εμφανίζονται τόσο […]

Εμπορικό Ισοζύγιο (Balance of trade)

Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών είναι ένας ειδικός λογαριασμός στον οποίο αποτυπώνεται η διαφορά μεταξύ των εξαγωγών εμπορευμάτων μιας χώρας και των αντίστοιχων εισαγωγών της. […]