Τοκοχρεολυτικό Δάνειο (Amortised loan)

Τοκοχρεολυτικό δάνειο είναι το δάνειο που αποπληρώνεται σε ίσες δόσεις και σε κάθε δόση εξοφλούνται τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι.

Έχει παρόμοιο μηχανισμό αποπληρωμής με την τοκοχρεολυτική υποθήκη, ενώ εναλλακτικά υπάρχει το χρεολυτικό δάνειο.