Χρεολυτικό Δάνειο (Amortising loan)

Χρεολυτικό δάνειο είναι το δάνειο που εξοφλείται σε ίσες δόσεις που περιλαμβάνουν μόνο το κεφάλαιο.

Οι τόκοι εξοφλούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που μπορεί να είναι και διαφορετικές από αυτές κατά τις οποίες πληρώνεται το κεφάλαιο.

Εναλλακτικά υπάρχει το τοκοχρεολυτικό δάνειο.