Τραπεζική Επιταγή (Bank cheque / check)

Τραπεζική επιταγή είναι η επιταγή η οποία εκδίδεται από τράπεζα μετά από εντολή του πελάτη, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί λογαριασμό στην τράπεζα.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: