Βεβαιωμένη Επιταγή (Certified cheque / check)

Βεβαιωμένη επιταγή είναι μία επιταγή την πληρωμή της οποίας έχει εγγυηθεί μία τράπεζα.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: