Δεσμευμένη Κατάθεση (Frozen deposit)

Δεσμευμένη κατάθεση είναι ένας καταθετικός λογαριασμός με δεσμευμένο ποσό που καθίσταται μη διαθέσιμο για ανάληψη.

Το κεφάλαιο μιας δεσμευμένης κατάθεσης μπορεί να δεσμευτεί:

  • με τη θέληση του ίδιου του καταθέτη (πχ ως κάλυψη εγγυητικής επιστολής)
  • κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης (πχ προϊόν εγκληματικής πράξης, κατάσχεση για χρέη)

Άλλα είδη καταθέσεων: