Ενεργητικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Active trade balance)

Ενεργητικό εμπορικό ισοζύγιο είναι το θετικό εκείνο ισοζύγιο του οποίου οι εξαγωγές υπερτερούν σε αξία τις εισαγωγές.