Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Holding company)

Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι εταιρείες, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και επενδύουν τα κεφάλαια που αντλούν σε ένα χαρτοφυλάκιο από αξιόγραφα.

Η βασική ιδέα είναι παρόμοια με αυτή των αμοιβαίων κεφαλαίων, με την βασική διαφορά όμως ότι είναι «κλειστού τύπου» (closed-end) συλλογικές επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι εκδίδουν έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών ο αριθμός των οποίων δεν μεταβάλλεται καθημερινά όπως στα αμοιβαία κεφάλαια αλλά πολύ σπανιότερα (π.χ. με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών).

Για να συμμετάσχει ένας επενδυτής σε αυτού του τύπου την επένδυση θα πρέπει να απευθυνθεί στο χρηματιστήριο και να βρει άλλους επενδυτές που κατέχουν αυτές τις μετοχές και ταυτόχρονα επιθυμούν να πουλήσουν στην τιμή που θέλει να αγοράσει ο επενδυτής.

Με άλλα λόγια η τιμή διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο, όπως των μετοχών όλων των άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.

Πλεονεκτήματα έμμεσης επένδυσης

Τα πλεονεκτήματα της έμμεσης επένδυσης για έναν ιδιώτη επενδυτή είναι σημαντικά:

1) Επιτυγχάνει μεγάλη διασπορά του κινδύνου και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου του με πολύ μικρό κόστος.

Παράδειγμα:
Αν ένας ιδιώτης επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών του οποίου οι αποδόσεις ακολουθούν τον Γενικό Δείκτη μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους:

  • να αγοράσει μόνος του όλες τις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη, πληρώνοντας υπέρογκες προμήθειες για την αγορά τόσων πολλών μετοχών και να αναπροσαρμόζει τις θέσεις καθημερινά ανάλογα με τις αλλαγές στον δείκτη.
  • να αγοράσει μερίδια ή μετοχές σε μία συλλογική επένδυση της οποίας οι αποδόσεις ακολουθούν τον Γενικό Δείκτη.

Με τον δεύτερο τρόπο θα αποκτήσει την επιθυμητή διαφοροποίηση πληρώνοντας μόνον μία προμήθεια, άρα με αισθητά μικρότερο κόστος.

2) Επιτυγχάνει επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, εφ’ όσον οι διαχειριστές των συλλογικών επενδύσεων είναι επαγγελματίες της αγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματίας διαχειριστής θα χρησιμοποιήσει τα πιο σύγχρονα μέσα για να δημιουργήσει ένα αποδοτικό χαρτοφυλάκιο, κάτι που ο ιδιώτης επενδυτής ενδεχομένως να μην έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία να επιτύχει.

3) Επιτυγχάνει άμεση και με μικρό κόστος πρόσβαση σε αγορές που θα ήταν αδύνατον ή πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση ως ιδιώτης.

Παράδειγμα:
Ένας ιδιώτης επενδυτής που επιθυμεί να επενδύσει στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας ή της Λατινικής Αμερικής θα πρέπει να ανοίξει ειδικούς λογαριασμούς στις χώρες για τις οποίες ενδιαφέρεται, να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε γλώσσες που πιθανά να μην γνωρίζει, να μεταφέρει κεφάλαια από χώρα σε χώρα, κλπ.

Αγοράζοντας μερίδια ή μετοχές σε μία συλλογική επένδυση που δίνει έμφαση σε αυτές τις αγορές μπορεί να επιτύχει τον ίδιο στόχο με σαφώς μικρότερο κόστος και κίνδυνο.

Ας σημειωθεί επίσης ότι όλα τα ανωτέρω μπορεί να τα επιτύχει και με πολύ μικρό κεφάλαιο και με μεγάλη διαφάνεια στις συναλλαγές του αλλά και με μεγάλη ευκολία παρακολούθησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Αποδόσεις και κίνδυνος επιτοκίων

Sxesi Apodosis - Kindynou se xrimatopistotika proionta
Σχέση Απόδοσης – Κινδύνου επιτοκίων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου
Ομόλογα Δημοσίου
Εταιρικά / Εμπορικά ομόλογα
Μετοχές
Warrants
Options
Futures Forwards