Γεωργικές Αντισταθμιστικές Εισφορές (Agricultural corrective levies)

Γεωργικές αντισταθμιστικές εισφορές είναι ένα είδος δασμού, ο οποίος συνήθως αποτελεί κομμάτι της αγροτικής πολιτικής και αποβλέπει στην προστασία των εγχώριων γεωργικών προϊόντων έναντι των ξένων ομοειδών εμπορευμάτων.

Ο δασμός αυτός επιβάλλεται κατά την εισαγωγή των ξένων αυτών προϊόντων κι έτσι αντισταθμίζεται (εξισώνεται) η διαφορά τιμής μεταξύ εγχωρίων και ξένων προϊόντων.