Γυμνό Δικαίωμα Πώλησης (Naked put option)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για Ακάλυπτο Δικαίωμα Πώλησης