Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός (Balanced budget)

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός εκείνος, ο οποίος δεν έχει διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων.

Το φαινόμενο ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στην πράξη είναι σπάνιο, για το λόγο αυτό όταν ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός ισοσκελίζεται με δανεισμό, ενώ όταν είναι πλεονασματικός, το πλεόνασμα θεωρείται αποταμίευση.