Κατευθυνόμενος Πληθωρισμός (Directed inflation)

Κατευθυνόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος υπάρχει όταν οι νομισματικές αρχές αυξάνουν την προσφορά χρήματος (έκδοση νέου χρήματος).

Είδη πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι διαφορετικού είδους, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία κάθε φορά.