Κόστος Πτώχευσης (Bankruptcy cost)

Κόστος πτώχευσης είναι το σύνολο των οικονομικών, νομικών και διοικητικών δαπανών που συνιστούν το κόστος μιας πτώχευσης.