Master Franchising (Master franchising)

Master franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising), στο οποίο o δικαιοπάροχος (franchisor) παραχωρεί σε έναν κύριο δικαιοδόχο (master franchisee) το δικαίωμα να παρέχει όλο το εύρος των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του σε μια συγκεκριμένη περιοχή, χώρα ή και ήπειρο μέσω άλλων franchisees.

Ουσιαστικά ο κύριος δικαιοδόχος (master franchisee) δρα ως franchisor προς τους δικούς του franchisee, παρέχοντας τους συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση.