Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιόχρηση (franchising) είναι μια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, όπου το ένα μέλος (δικαιοδόχος – franchisee) αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα (trademarks), […]

Άμεση Δικαιόχρηση (Direct franchising)

Άμεση δικαιόχρηση είναι το franchise στο οποίο ο δικαιοπάροχος χορηγεί δικαιώματα και παρέχει εκπαίδευση απευθείας σε μεμονωμένους δικαιοδόχους που δραστηριοποιούνται στην χώρα καταγωγής τους. […]

Going Concern Franchising (Going concern franchising)

Going concern franchising είναι μια μορφή δικαιόχρησης (franchising) στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) ανοίγει και λειτουργεί ένα κατάστημα ως ιδιοκτησία της εταιρίας και το μεταπωλεί στη συνέχεια σε έναν δικαιοδόχο (franchisee). […]

Master Franchising (Master franchising)

Master franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising), στο οποίο o δικαιοπάροχος (franchisor) παραχωρεί σε έναν κύριο δικαιοδόχο (master franchisee) το δικαίωμα να παρέχει όλο το εύρος των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του σε μια […]

Με το κλειδί στο χέρι (Turnkey franchising)

Με το κλειδί στο χέρι (turnkey) franchising είναι η μέθοδος δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) στήνει ένα κατάστημα με τη συνεργασία του δικαιοδόχου (franchisee) αλλά αναλαμβάνει ο ίδιος την πλήρη υλοποίηση του project. […]

Product Distribution Franchise (Product distribution franchise)

Product distribution franchise είναι μια μορφή δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοδόχος (franchisee) πουλάει τα προϊόντα που παρέχονται από τον δικαιοπάροχο (franchisor) χωρίς να χρησιμοποιεί τις μεθόδους ή την τεχνογνωσία του. […]

Δικαιόχρηση Multi-unit (Multi-unit franchising)

Multi-unit franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising) στο οποίο ο δικαιοδόχος (franchisee) έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερες από μία μονάδες franchise, τις οποίες διαχειρίζεται σε πιο υψηλό διοικητικό επίπεδο. […]

Δικαίωμα Εκμετάλλευσης (Royalty)

Δικαίωμα εκμετάλλευσης είναι η πληρωμή που γίνεται για το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων έργων, franchises, ειδικών προνομίων ή φυσικών πόρων. […]