Ονομαστικό Επιτόκιο (Nominal interest rate)

Ονομαστικό επιτόκιο είναι η ονομαστική ποσοστιαία απόδοση ενός χρεογράφου ή ενός δανείου, χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση του πληθωρισμού.

Παράδειγμα:
Τα τοκομερίδια που λαμβάνει ένας επενδυτής ομολόγου υπολογίζονται με ονομαστικό επιτόκιο, καθώς μετράνε την ποσοστιαία απόδοση επί της ονομαστικής αξίας του.

Δηλαδή μία 10ετής ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000€ και επιτοκίου έκδοσης 7% που πληρώνει τοκομερίδια μία φορά τον χρόνο, θα αποδίδει στον κάτοχο της 7% (70€) κάθε χρόνο για 10 χρόνια.

Το ονομαστικό επιτόκιο είναι ουσιαστικά η πραγματική τιμή που πληρώνουν οι οφειλέτες στους δανειστές προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα τους.

Το πραγματικό επιτόκιο συνδέεται με το ονομαστικό επιτόκιο και τον πληθωρισμό ως εξής:

Sxesi pragmatikou epitokiou, onomastikou epitokiou kai plithorismou

άλλα είδη επιτοκίων