Οπισθόγραφος Ευκολίας (Accomodation endorser)

Οπισθόγραφος ευκολίας είναι ένας οπισθόγραφος ο οποίος χρησιμοποιείται για να δώσει κύρος σε μια συναλλαγματική ή για να διευκολύνει τη συναλλαγή της με μια τράπεζα ή άλλο οργανισμό.

O οπισθόγραφος αυτός καθίσταται υπόχρεος σε περίπτωση μη πληρωμής.