Πτωτική Αγορά (αγορά-αρκούδα) (Bear market)

Πτωτική αγορά (bear market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων πέφτουν ή αναμένεται ότι θα πέσουν και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη απαισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς.

Το φαινόμενο αυτό συνήθως απαντάται σε χρονικές περιόδους όπου:

Οι επενδυτές που παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά είναι γνωστοί ως επενδυτές-αρκούδα (bear).

Bear vs Bull Markets

Το αντίθετο της πτωτικής αγοράς (bear market) είναι η ανοδική αγορά (bull market), η οποία προκύπτει όταν οι επενδυτές αισθάνονται αισιόδοξοι.

Η ανοδική τάση των τιμών δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στην αγορά και καθώς οι traders αισθάνονται πιο σίγουροι, τείνουν να επενδύουν όλο και περισσότερο, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση των τιμών.