Ανοδική Αγορά (αγορά-ταύρος) (Bull market)

Ανοδική αγορά (bull market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές των χρεογράφων αυξάνονται και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη αισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς.

Πτωτική Αγορά (αγορά-αρκούδα) (Bear market)

Πτωτική αγορά (bear market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων πέφτουν ή αναμένεται ότι θα πέσουν και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη απαισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς. […]