Συναλλαγματική Κατάθεση (Foreign exchange deposit)

Συναλλαγματική κατάθεση είναι η κατάθεση της οποίας το χρηματικό ποσό δεν αποτιμάται σε νόμισμα ίδιο με το εθνικό νόμισμα ή το νόμισμα της νομισματικής ένωσης που ανήκει η χώρα στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός.

Παράδειγμα:
Ένας λογαριασμός που έχει ανοίξει σε χώρα της Ευρωζώνης αλλά αποτιμάται σε δολάρια.

Άλλα είδη καταθέσεων: