Συνάρτηση της Αξίας (Value function)

Συνάρτηση της αξίας είναι μια συνάρτηση που δείχνει την επίδραση των επενδυτών σε πιθανές μεταβολές κέρδους ή ζημιάς.

Synartisi axias
Συνάρτηση αξίας

Όπως φαίνεται στο σχήμα η συνάρτηση αξίας είναι:

  1. οριζόμενη με βάση αποκλίσεις από ένα σημείο αναφοράς
  2. γενικά κοίλη για τα κέρδη και συνήθως κυρτή για τις ζημιές
  3. πιο απότομη στην περιοχή των ζημιών απ’ ότι στην περιοχή των κερδών.

Αυτό σημαίνει ότι οι ζημιές θεωρούνται πιο σημαντικές από τα κέρδη, δηλαδή η λύπη που νιώθει ένα άτομο από την απώλεια ενός ποσού είναι μεγαλύτερη από την χαρά που νιώθει για το κέρδους του ίδιου ποσού.