Αγοραπωλησία At or Better (At or better)

At or better είναι η εντολή ενός επενδυτή προς το χρηματιστή του για να αγοράσει ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο από μια συγκεκριμένη τιμή και κάτω ή να πωλήσει από μια συγκεκριμένη τιμή και πάνω.

Αγοραπωλησία at Discretion (At discretion)

At discretion είναι η εντολή ενός πελάτη στο χρηματιστή του για να προβεί σε μια αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου χρεογράφου ή για να προχωρήσει σε μια συναλλαγή χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την τιμή.