Δικαιοδόχος (Franchisee)

Δικαιοδόχος είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία του δικαιοπαρόχου (franchisor) προκειμένου […]

Δικαιοπάροχος (Franchisor)

Δικαιοπάροχος (franchisor) είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου πουλαει το δικαίωμα σε ένα δικαιοδόχο (franchisee) να χρησιμοποιεί την επωνυμία του, τα συστήματα, τις διαδικασίες […]