Θεωρία του Μπάνιου (Bathtub theorem)

Θεωρία του μπάνιου είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία το απόθεμα των έτοιμων προϊόντων και η διάθεση αυτών, παρομοιάζεται με το νερό μιας μπανιέρας.

Με εισροή νερού στη μπανιέρα παρομοιάζεται η παραγωγή, με το υπάρχον νερό το σύνολο των έτοιμων προϊόντων και η εκροή του νερού παρομοιάζεται με τις πωλήσεις.