Τμηματική Παραγωγή / Επεξεργασία (Batch production / processing )

Τμηματική παραγωγή είναι η παραγωγή στην οποία η πρώτη ύλη ενός προϊόντος παραλαμβάνεται για να επεξεργαστεί κατά τμήματα.