Τριγωνικό Arbitrage (Triangular arbitrage)

Τριγωνικό arbitrage είναι μια διαδικασία κατά την οποία μπορεί ένας επενδυτής να βγάλει ακίνδυνο κέρδος εκμεταλλευόμενος την ανισορροπία μεταξύ τριών αγορών συναλλάγματος.

Συνδυάζοντας συμφωνίες αγοραπωλησίας μεταξύ των αγορών που εκμεταλλεύονται την ανισορροπία, πραγματοποιείται κέρδος ίσο με την διαφορά μεταξύ των αγοραίων τιμών.

Επειδή το τριγωνικό arbitrage προσφέρει ακίνδυνο κέρδος, οι ευκαιρίες συνήθως εξαφανίζονται γρήγορα καθώς οι όποιες ανισορροπίες εντοπίζονται αμέσως με συνέπεια να εξισορροπείται η αγορά.

Η διαδικασία κερδοφόρου arbitrage θα συνεχίζεται μέχρι το σημείο που το κόστος αγοράς του υποτιμημένου νομίσματος και πώλησης του υπερτιμημένου νομίσματος υπερβαίνει την διαφορά στην τιμή τους.

Παράδειγμα:
Έστω οι εξής συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ δολαρίου Καναδά(CD$), ΗΠΑ(US$) και Αυστραλίας(AU$). Το τριγωνικό arbitrage θα παράγει κέρδος κάθε φορά που δεν ισχύει η παρακάτω εξίσωση:

CD$/US$ * AU$/CD$ = AU$/US$.

Δηλαδή έστω ότι υπάρχουν οι παρακάτω ισοτιμίες:

  • η ισοτιμία καναδικού-αμερικανικού δολαρίου είναι 1.13CD$/1US$ (1US$ αγοράζει 1,13CD$)
  • η ισοτιμία αυστραλιανού-αμερικανικού δολαρίου είναι 1,33AU$/1US$ (1 US$ αγοράζει 1,33AU$)
  • η ισοτιμία αυστραλιανού-καναδικού δολαρίου είναι 1,18AU$/1CD$ (1 CD$ αγοράζει 1,18AU$)

1,13 * 1,18 = 1,3334 > 1,3300, φαίνεται να υπάρχει λάθος αποτίμηση.

Για να εκμεταλλευτεί κάποιος την λάθος τιμολόγηση χρησιμοποιεί 10.000US$ και τα επενδύει ως εξής:

  1. Αγοράζει καναδικά δολάρια χρησιμοποιώντας αμερικάνικα: $10.000US * (1.13CD$/1US$) = 11.300CD$
  2. Αγοράζει αυστραλιανά δολάρια χρησιμοποιώντας καναδικά δολάρια: 11.300CD$ * (1.18AU$/1.00CD$) = 13.334AU$
  3. Αγοράζει αμερικάνικα δολάρια χρησιμοποιώντας αυστραλιανά δολάρια: 13.334AU$ / (1,33AU$/1,00US$) = 10.025US$

Έτσι υπάρχει καθαρό ακίνδυνο κέρδος 25US$

Εάν αρκετοί διαπραγματευτές παρατηρήσουν αυτές τις στιγμιαίες ανισορροπίες και προσπαθήσουν να τις εκμεταλλευθούν (όπως γίνεται στις πολύ ανταγωνιστικές αγορές συναλλάγματος με τους χιλιάδες διαπραγματευτές παγκοσμίως), οι συναλλαγές τους θα οδηγούσαν σταδιακά τις τιμές σε μία ισορροπία.

Πρακτικά, κατά την αγοραπωλησία νομισμάτων υπάρχει μια διαφορά (spread) μεταξύ των τιμών αγοράς-πώλησης, που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένας trader για να μην βγει τελικά ζημιωμένος. Άλλα διαδικαστικά κόστη, όπως οι προμήθειες, συχνά καθιστούν μη συμφέρουσες παρόμοιες αγοραπωλησίες.