Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου (All risks insurance)

Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου είναι το ασφαλιστικό συμβόλαιο που καλύπτει οποιονδήποτε κίνδυνο πλην εκείνου ή εκείνων που ρητά εξαιρούνται.

Το χαρακτηριστικό αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ότι κατονομάζει τους κινδύνους που εξαιρούνται από την ασφάλιση, ενώ τα άλλα συμβόλαια κατονομάζουν ρητά τους κινδύνους που καλύπτουν.