Διεύθυνση Blockchain (Address (blockchain))

Διεύθυνση στο blockchain (address) είναι μια συμβολοσειρά (string) που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο τόπο ή χρήστη στο blockchain. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια συμβολοσειρά που καθορίζει τη θέση ενός συγκεκριμένου πορτοφολιού στο blockchain, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ή λήψη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτονομισμάτων.

Όλα τα blockchains λειτουργούν με διευθύνσεις πορτοφολιών και τα περισσότερα έχουν τη μορφή μιας μεγάλης γραμμής κειμένου, αποτελούμενη από γράμματα και αριθμούς που είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να ερμηνεύσει αλλά είναι εύκολα κατανοητό από ένα δίκτυο υπολογιστών.

Παράδειγμα:
Μια διεύθυνση στο bitcoin blockchain μπορεί να μοιάζει όπως η ακόλουθη: 2DJb8jrrRV45PLJRsd24984TRRccjjOWPS24iwmc

Πορτοφόλια και ιδιωτικότητα

Δεδομένης της δημόσιας φύσης των περισσότερων blockchains, είναι δυνατό να δει ο οποιοσδήποτε πόσα και τι είδους ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περιέχουν τα περισσότερα πορτοφόλια, κάτι που όμως δεν ισχύει για κρυπτονομίσματα που δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, όπως το Monero.

Οι περισσότερες διευθύνσεις (addresses) κρυπτονομισμάτων σε ένα δίκτυο blockchain είναι αρκετά ανώνυμες καθώς δεν απαιτούνται προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης κατά τη δημιουργία μιας νέας διεύθυνσης πορτοφολιού στο blockchain. Ωστόσο, δεν είναι εντελώς ανώνυμα καθώς ορισμένες διευθύνσεις είναι δημοσίως γνωστές ότι συνδέονται με συγκεκριμένα άτομα ή ιδρύματα.

Τα δημόσια blockchains είναι επιρρεπή σε παρακολούθηση από τον οποιονδήποτε και υπάρχουν πολλά λογισμικά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πορτοφολιών, και την εισροή/εκροή κρυπτονομισμάτων ανά πάσα ώρα και στιγμή.