Εναλλακτικά Νομίσματα (Altcoins)

Εναλλακτικά νομίσματα (altcoins) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει το Bitcoin από τα υπόλοιπα εναλλακτικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα κρυπτονομίσματα και τα tokens. Αυτός ο διαχωρισμός συμβαίνει γιατί […]

Διανομή (Allocation)

Διανομή (allocation) κρυπτονομισμάτων είναι ένα συγκεκριμένο ποσό νομισμάτων, tokens ή ιδίων κεφαλαίων, που προορίζεται για ένα συγκεκριμένο επενδυτή, οργανισμό ή άλλη οντότητα. Κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας ενός καινούριου κρυπτονομίσματος, η ομάδα ανάπτυξης […]

Διεύθυνση Blockchain (Address (blockchain))

Διεύθυνση στο blockchain (address) είναι μια συμβολοσειρά (string) που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο τόπο ή χρήστη στο blockchain. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια συμβολοσειρά που καθορίζει τη θέση ενός συγκεκριμένου πορτοφολιού στο blockchain.

Επίθεση του 51% (51% attack)

Επίθεση του 51% ή αλλιώς επίθεση πλειοψηφίας είναι μια απόπειρα επίθεσης στην ακεραιότητα ενός συστήματος blockchain (πχ bitcoin) κατά την οποία μια ομάδα κακόβουλων miners ελέγχουν περισσότερο από το […]