Εναλλακτικά Νομίσματα (Altcoins)

Εναλλακτικά νομίσματα (altcoins) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει το Bitcoin από τα υπόλοιπα εναλλακτικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα και tokens.

Αυτός ο διαχωρισμός συμβαίνει γιατί το Bitcoin θεωρείται το πρώτο κρυπτονόμισμα και όλα τα άλλα θεωρούνται “εναλλακτικά” (alternative coins). Αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ ορισμένοι χρήστες θεωρούν ότι ο όρος “altcoin” είναι υποτιμητικός ή απαξιωτικός, στην πραγματικότητα είναι ουδέτερος στη χρήση του και απλά διαχωρίζει το Bitcoin από τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα.

Από τη δημιουργία του Bitcoin το 2008, έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες εναλλακτικά κρυπτονομίσματα, ενώ πολλά από αυτά τα altcoins δημιουργήθηκαν ως τροποποιημένα αντίγραφα του Bitcoin μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως αυστηρή διάσπαση (hard fork).

Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται ορισμένες ομοιότητες, κάθε altcoin έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.

Altcoins και Αλγόριθμοι συναίνεσης

Τα altcoins που αποσπάστηκαν από το Bitcoin συχνά χρησιμοποιούν μια παρόμοια διαδικασία εξόρυξης, η οποία βασίζεται στον αλγόριθμο συναίνεσης “Proof of Work”. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα κρυπτονομίσματα που πειραματίζονται με εναλλακτικές μεθόδους επίτευξης συναίνεσης μέσα σε κατανεμημένα δίκτυα blockchain.

Ο αλγόριθμος συναίνεσης “Proof of Stake” είναι η πιο κοινή εναλλακτική λύση αλλά επίσης αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι οι αλγόριθμοι συναίνεσης “Delegated Proof of Stake”, “Proof of Burn”, “Proof of Authority” και “Delayed Proof of Work”.