Going Concern Franchising (Going concern franchising)

Going concern franchising είναι μια μορφή δικαιόχρησης (franchising) στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) ανοίγει και λειτουργεί ένα κατάστημα ως ιδιοκτησία της εταιρίας και το μεταπωλεί στη συνέχεια σε έναν δικαιοδόχο (franchisee).

Ο δικαιοπάροχος αγοράζει μια συγκεκριμένη περιοχή και αναπτύσει σε αυτήν ένα κατάστημα, πριν την εξεύρεση και την κατάρτιση του franchisee. Εάν τελικά το κατάστημα καθιερωθεί και αποδειχθεί κερδοφόρο, η αμοιβή του franchisor θα είναι υψηλότερη από την συνηθισμένη, ενώ ο franchisee θα πρέπει να τον αποζημιώσει και για τα έξοδα στα οποία προέβη (περιουσιακά στοιχεία, κτίσμα κτλ)

Η πολιτική αυτή ακολουθείται από τα McDonalds.