Job Franchise (Job franchise)

Job franchise είναι μιας μορφής δικαιόχρηση (franchise), σημαντικά χαμηλότερης οικονομικής επένδυσης, στο οποίο συμμετέχει μόλις ένα άτομο ή μια πολύ μικρή ομάδα.

Job franchises δραστηριοποιούνται συνήθως στον τομέα της καθαριότητας, στις επιδιορθώσεις αυτοκινήτων, στις παραδόσεις πακέτων, στις μεταφορές κτλ.