Πράξη Κύριας Αναχρηματοδότησης (Main refinancing operation)

Πράξη κύριας αναχρηματοδότησης είναι μια τακτική πράξη ανοικτής αγοράς που διενεργείται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέας συναλλαγής.

Οι εν λόγω πράξεις διενεργούνται κάθε εβδομάδα μέσω τακτικών δημοπρασιών και συνήθως έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας.

Έχει μικρότερη διάρκεια από την πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.