Ρήτρα Τυχαίου Θανάτου (Accidental death benefit clause)

Ρήτρα τυχαίου θανάτου είναι μια ρήτρα στα ασφαλιστήρια ζωής που αφορά την καταβολή ενός επιπλέον ποσού ίσου με το ποσό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όταν ο θάνατος του ασφαλιζομένου προέλθει από ορισμένα τυχαία περιστατικά.