Ρυθμός Κατακερματισμού (Hashrate)

Ρυθμός κατακερματισμού (hashrate) είναι η συνολική συνδυασμένη υπολογιστική ισχύ που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και την επεξεργασία συναλλαγών σε ένα blockchain που λειτουργεί με τη μέθοδο του Proof-of-Work, όπως είναι το Bitcoin και το Ethereum.