Ταύρος (επενδυτής) (Bull)

Ταύρος (bull) είναι ένας επενδυτής ο οποίος θεωρεί ότι η αξία μιας συγκεκριμένης μετοχής, ή της αγοράς στο σύνολο της, θα κινηθεί ανοδικά στο μέλλον.

Από την συμπεριφορά του επενδυτή-ταύρου προκύπτει και η αγορά-ταύρος (bull market), ενώ η αντίθετη συμπεριφορά είναι του επενδυτή-αρκούδα.