Με το κλειδί στο χέρι (Turnkey franchising)

Με το κλειδί στο χέρι (turnkey) franchising είναι η μέθοδος δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) στήνει ένα κατάστημα με τη συνεργασία του δικαιοδόχου (franchisee) αλλά αναλαμβάνει ο ίδιος την πλήρη υλοποίηση του project.

Πιο συγκεκριμένα, ο franchisor αναλαμβάνει την ανάπτυξη των προϊόντων, τον σχεδιασμό των καταστημάτων και των εμφανίσεων του προσωπικού, τις καμπάνιες του μάρκετινγκ, την προώθηση του brand name και την έρευνα αγοράς, αγοράζει τα πρώτα αποθέματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ επίσης προσλαμβάνει και εκπαιδεύει το απαιτούμενο προσωπικό.

Ο δικαιοδόχος (franchisee) στο τέλος πληρώνει μια αποζημίωση για τα έξοδα και τη συμβολή του δικαιοπαρόχου (franchisor), τα κόστη λειτουργίας καθώς και το δικαίωμα εκμετάλλευσης (royalty fees).