Φόβος της Μετάνοιας (Fear of regret)

Φόβος της μετάνοιας είναι ο ευριστικός κανόνας που παρατηρείται όταν οι επενδυτές, προκειμένου να αποφύγουν το συναίσθημα της μετάνοιας που θα προκύψει από μια λανθασμένη τους απόφαση, μπορεί να πάρουν αποφάσεις που δεν είναι ορθολογικές.

Παράδειγμα:
Ένας επενδυτής προσπαθεί να αποφασίσει εάν θα πουλήσει μία μετοχή.

Εάν η μετοχή αγοράστηκε σε υψηλότερη τιμή, και άρα θα πουληθεί με ζημία, ο επενδυτής μπορεί να αποφύγει να την πουλήσει ή να αναβάλλει την πώληση προκειμένου να αποφύγει τη μετάνοια σχετικά με την συνειδητοποίηση ότι έκανε μία κακή επένδυση.

Επίσης πολλοί επενδυτές μπορεί να μιμηθούν τις συμπεριφορές άλλων επενδυτών (πχ να αγοράζουν δημοφιλείς μετοχές) προκειμένου να μην νιώθουν μετάνοια στην περίπτωση που οι επιλογές τους αποδειχθούν λανθασμένες (αγελαία συμπεριφορά).

Αυτή η συμπεριφορά εξηγεί και γιατί συχνά βάζουν υψηλή τιμή σε κάτι που πουλάνε οι ίδιοι αλλά όταν κάποιος άλλος πουλάει το ίδιο πράγμα δεν δέχονται να πληρώσουν υψηλή τιμή.

Αυτή η συμπεριφορά ενδεχομένως να εξηγεί και περιπτώσεις εγκλωβισμένων επενδυτών.

Παράδειγμα:
Την περίοδο 1998-1999 εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών αγόρασαν μετοχές σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν δεχόταν να τις πουλήσουν όταν οι τιμές τους άρχισαν να πέφτουν.

Σαν αποτέλεσμα εγκλωβίστηκαν σε πολύ υψηλές τιμές.