Τραπεζικός Επίτροπος (Banking ombudsman)

Τραπεζικός Επίτροπος είναι ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος, εξουσιοδοτημένος να επιλύει διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ τραπεζών και πελατών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών. […]

Τραπεζικές Συστάσεις (Bank reference)

Τραπεζικές συστάσεις είναι τα ονόματα των τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται μια επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Τράπεζα (Bank)

Τράπεζα είναι ένα μεγάλο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ασχολείται κατ’ επάγγελμα με το εμπόριο του χρήματος και την προσφορά ειδικών υπηρεσιών που έχουν […]