Τραπεζικός Πανικός (Bank run)

Τραπεζικός πανικός (bank run) είναι η ξαφνική και ασυνήθιστη αύξηση αναλήψεων από τους καταθέτες εξαιτίας φόβου για τραπεζική κατάρρευση.