Μέθοδος add-on Απόδοσης (Add-on return method)

Μέθοδος add-on απόδοσης είναι μία μέθοδος μέτρησης επενδυτικής απόδοσης και χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα καταθέσεων που εκδίδονται στην τιμή των 100 και οι τόκοι προστίθενται στο τέλος (π.χ. Ευρωδολάρια)

Απόδοση add-on = (τόκος / 100 ) * (360 / διαρκεια)

 

Παράδειγμα:
Έστω κατάθεση 90 ημερών σε ευρωδολάρια με πληρωμή τόκων $2,5. Η απόδοση add-on θα είναι:
(2,5 / 100) (360 / 90) = 0,1 ή 10%.

Το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσης είναι ότι αγνοεί τον ανατοκισμό.

Παράδειγμα:
Μία ετήσια ευρωκατάθεση που πληρώνει τόκους 2 φορές τον χρόνο είναι προτιμότερη από μία που πληρώνει τόκους μία φορά τον χρόνο.