Τόκος (Interest)

Τόκος είναι το ποσό που καταβάλλεται από ένα δανειζόμενο σε ένα δανειστή σαν αμοιβή για τη χρήση των κεφαλαίων του δεύτερου. Γενικά διακρίνοτανι οι εξής ατηγορίες τόκων […]

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες τόκων:

Νομισματικός Πληθωρισμός (Monetary inflation)

Νομισματικός πληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που δημιουργείται με τη μείωση των επιτοκίων και την υπερβολική αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος σαν μέτρο τόνωσης της οικονομίας συνήθως σε […]

Αναπτυξιακός / Υγιής Πληθωρισμός (Growth / Healthy inflation)

Αναπτυξιακός ή υγιής πληθωρισμός είναι ο ελεγχόμενος χαμηλός πληθωρισμός που προκαλεί αύξηση της ζήτησης, των εισοδημάτων και των κερδών των επιχειρήσεων και μείωση της ανεργίας

Επενδυτικός Άγγελος (Angel investor)

Επενδυτικός άγγελος (angel investor) είναι ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος αναζητά ενεργά ευκαιρίες για να παρέχει χρηματοδότηση και συμβουλευτική βοήθεια σε επιχειρηματίες ή νεοσύστατες εταιρείες με σκοπό […]

Εναλλακτικά Νομίσματα (Altcoins)

Εναλλακτικά νομίσματα (altcoins) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει το Bitcoin από τα υπόλοιπα εναλλακτικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα κρυπτονομίσματα και τα tokens. Αυτός ο διαχωρισμός συμβαίνει γιατί […]

Διανομή (Allocation)

Διανομή (allocation) κρυπτονομισμάτων είναι ένα συγκεκριμένο ποσό νομισμάτων, tokens ή ιδίων κεφαλαίων, που προορίζεται για ένα συγκεκριμένο επενδυτή, οργανισμό ή άλλη οντότητα. Κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας ενός καινούριου κρυπτονομίσματος, η ομάδα ανάπτυξης […]

Ρεκόρ Χαμηλής Τιμής (All-Time Low (ATL))

All-Time Low (ATL) είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά. Η All-Time Low (ATL) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά ελάχιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να […]

Ρεκόρ Υψηλής Τιμής (All-Time High (ATH))

All-Time High (ATH) είναι η υψηλότερη τιμή που έχει επιτύχει ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά. Η All-Time High (ATH) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά μέγιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει ένα […]

Διεύθυνση Blockchain (Address (blockchain))

Διεύθυνση στο blockchain (address) είναι μια συμβολοσειρά (string) που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο τόπο ή χρήστη στο blockchain. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια συμβολοσειρά που καθορίζει τη θέση ενός συγκεκριμένου πορτοφολιού στο blockchain.